top of page

MGR

Productions

Nasza misja to

tworzenie wartościowej oferty kulturalnej i edukacyjnej dla dorosłych i dzieci. 

cele 

- inicjowanie i upowszechnianie edukacji artystycznej i kulturalnej wśród dzieci oraz dorosłych;

- krzewienie wzajemnego przenikania kulturowego narodów i państw;

- wspieranie wszelkiej działalności na rzecz rozwoju i promocji kultury i sztuki;

- zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa;

integracja różnorodnych środowisk lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych na rzecz wzajemnego wsparcia, wymiany doświadczeń i twórczych prezentacji, w szczególności na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
i w obrębie krajów Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

działania

- produkcja  wydarzeń kulturalno-edukacyjnych;

- organizacja wydarzeń promujących kulturę, sztukę oraz artystów;

- organizacja i wspieranie działań edukacyjnych, wydawniczych, artystycznych, kulturalnych i naukowych;

- organizację publicznych spotkań i debat,

- współpraca z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi. 

bottom of page